Predmet

Pomocná sila do kuchyne

Materská škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Kollára 896, Malacky
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Základná zložka funkčného platu: 757,50 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
stredné vzdelanie – výučný list.

Iné požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 02. 06. 2023 na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: [email protected] Vybraní uchádzači, budú pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Kollára 896
90101 Malacky
https://msmalacky.edupage.org/
0347722284,0907 864 432
Kontaktná osoba
Martina Novotová
0907 864 432