Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
557
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov praxe uchádzača. (funkčný plat od 1.161,50 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto
https://srobarka.edupage.org/
0556221951,0556225593,0556225876,+421552021333
Kontaktná osoba
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
0552021333