Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola BAKOMI, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná znalosť práce na PC, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
HĽADÁME ĽUDÍ S NADŠENÍM PRE UČENIE, KTORÍ DOKÁŽU:
– VZBUDIŤ A ROZVÍJAŤ V DEŤOCH ZVEDAVOSŤ A CHUŤ PRACOVAŤ

– IDENTIFIKOVAŤ A ROZVÍJAŤ INDIVIDUÁLNY POTENCIÁL DETÍ,

– MAJÚ REŠPEKTUJÚCI A LÁSKAVÝ PRÍSTUP K DEŤOM,

– BYŤ TÍMOVÝMI HRÁČMI A KOORDINOVAŤ SVOJU PRÁCU S KOLEGAMI,

– SKÚŠAŤ, OBJAVOVAŤ, OVEROVAŤ, ZAVÁDZAŤ INOVÁCIE DO PRAXE

– KRITICKY MYSLIEŤ,

– BYŤ ZODPOVEDNÍ, TVORIVÍ A PROFESIONÁLNI

– SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM INOVATÍVNYCH VZDELÁVACÍCH POSTUPOV SÚ VÍTANÉ.

PONÚKAME:
– PRÁCU V TÍME, KTORÝ SA STÁLE UČÍ A PRACUJE NA SEBE,

– MOŽNOSŤ PROFESIONÁLNE RÁSŤ, PRACOVAŤ MODERNE A PROGRESÍVNE,

– MOŽNOSŤ PRACOVAŤ NA ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOCH V RÁMCI ŠKOLY A BYŤ SÚČASŤOU ICH TVORBY.

– UBYTOVANIE PRE DOCHÁDZAJÚCICH UČITEĽOV

– PLAT V SÚLADE SO SÚČASNÝMI MZDOVÝMI PRAVIDLAMI V ŠKOLSTVE,

– ODMENY PODĽA AKTUÁLNYCH MOŽNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA.

Viac informácií na: www.bakomi.sk, www.facebook.com/skolaBakomi/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6
96901 Banská Štiavnica
0915769021
Kontaktná osoba
Lýdia Vencelová
0915769021