Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina
Aprobácia
Ekonomika a účtovníctvo
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie účtovných programov KROS - Olymp, Omega, Alfa výhodou, práca s kancelárskymi aplikáciami Microsoft Office
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť zaslať na adresu [email protected] s prílohami:
- profesijný štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
01008 Žilina
https://oata.sk/
0415656950,+4214156566950
Kontaktná osoba
Juraj Gregor
+421910842681