Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Kráľová pri Senci

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 190, Kráľová pri Senci
Aprobácia
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
248
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 190
90050 Kráľová pri Senci
https://zskralovaprisenci.edupage.org/
45901136,02/45901136
Kontaktná osoba
Darina Deáková
0911 773 011