Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Ilava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Medňanská 514/5, Ilava
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
486
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office (word, excel, power point), skúsenosti s prácou v Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
- zanietenosť pre prácu s deťmi
- schopnosť motivovať deti
- flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť
- pozitívny prístup k práci

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Medňanská 514/5
01901 Ilava
https://zsilava.edupage.org/
0907 790 881,0424465293,+421 424464140
Kontaktná osoba
Mgr. Dana Škultétyová
0907 790 881