Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná materská škola TatraKUK, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malé Tatry 5A, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel, Powerpoint,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Školský špeciálny pedagóg bude pracovať najmä s deťmi so ŠVVP v predškolskom veku integrovanými v bežnej triede materskej školy. Týchto detí môže byť v našej MŠ max 6.
Pracovná pozícia bude obsadená v rámci plánovaného projektu POP III., bude nadväzovať na rozbehnuté a osvedčené aktivity a spôsoby práce v našej MŠ počas projektu POP II.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola TatraKUK
Malé Tatry 5A
03401 Ružomberok
tatrakuk.edupage.org
Kontaktná osoba
Gabriela Gromnicová
0902507232