Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Aprobácia
Strojárska technológia
Termín nástupu
1.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na strojníctvo, technické kreslenie a mechanické práce, znalosť AutoCAD, NC obrábanie.

Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2023

Typ úväzku: plný
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov.

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30. júna 2023 do 14,00 hod. emailom: [email protected] alebo poštou na adresu školy.

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky, budú písomne alebo emailom pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Ing. Jana Lubyová
0484723314