Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Automatizácia, Automatizačná a riadiaca technika, Informatické systémy
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 500 € mesačne.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základná znalosť programovania inteligentných systémov, priemyselná informatika.
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch elektrotechnika, elektronika, automatizácia, riadenie systémov, priemyselná informatika, kybernetika alebo IT technológie.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
-komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
-analytické a logické myslenie, kreativita,
-aktívny prístup k ďalšiemu vzdelávaniu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom – [email protected], alebo osobne doručiť na adresu – SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves najneskôr do 04.06.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
https://strojsnv.edupage.org/
0534466249,053 4466249
Kontaktná osoba
Ing. Martin Kokoruďa, zástupca riaditeľa školy
053 4466249