Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 32, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
412
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel, edupage (mierne pokročilý)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vhodné pre učiteľa telesnej a športovej výchovy v kombinácii s anglickým jazykom/ruským jazykom/informatikou.
Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh, tímová spolupráca.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
01157 Žilina
https://oavoza.edupage.org/
0417075910,+421417075910
Kontaktná osoba
Jana Tomanickova
0417075911