Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Čaka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čaka 364, Čaka
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
84
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Čaka 364
93568 Čaka
https://zs-caka.edupage.org/
0367735128
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Sádovská
0904180479