Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná ZŠ GALILEO, Bratislava-Podunajské Biskupice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
341
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ pre prvý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Výborná znalosť anglického jazyka a radosť z práce s deťmi sú nutné podmienky.

GALILEO SCHOOL je súkromná anglická bilingválna škola so 650 prihlásenými žiakmi, poskytujúca vzdelanie deťom vo veku od 3 do 19 rokov. Program v GALILEO SCHOOL spĺňa podmienky intenzívneho jazykového vzdelávania ako aj podmienky Ministerstva školstva Slovenskej Republiky. Škola pripravuje žiakov na medzinárodné skúšky ako napr. IGSCE, GCE A levels.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná ZŠ GALILEO
Dudvážska 6
82107 Bratislava-Podunajské Biskupice
www.galileoschool.sk
0245981928, 0915793032, 0918694635
Kontaktná osoba
Viera Kmeť Drahovská
0245981928