Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Materská škola, Gbeľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Urbárska 139/1, Gbeľany
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
52
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
- úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa Z8kona č. 138/2019 z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
Ďalšie požiadavky
- žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielať na: [email protected],
- kontaktovať budeme vybraných uchádzačov,
- pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania NP "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov" POP III,
- 1 voľná pracovná pozícia,
- prax vítaná, nie nevyhnutná,
- predpoklady: zodpovednosť, trpezlivosť, flexibilita, láskavý prístup k deťom, tvorivosť, zmysel pre tímovú prácu a spoluprácu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Urbárska 139/1
01302 Gbeľany
https://95439112.edupage.org/
0415980365,0915849151
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Daníšková
0915 849 151