Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
718
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
-úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa Zákona č. 138/2019 z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielať na [email protected]

Životopis posielať vo forme Europass.
Zodpovednosť, trpezlivosť, flexibilita, láskavý prístup k deťom a
tvorivosť, zmysel pre tímové fungovanie a spoluprácu. Prax vítaná, nie nevyhnutná.
Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice-Staré Mesto
https://zspa.edupage.org/
0556335430,055/6335430
Kontaktná osoba
Renáta Brédová
0911 918 595