Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Zemianske Sady

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zemianske Sady 162, Zemianske Sady
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.6.2023
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
90
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office (word, excel, outlook) - bežná užívateľská prax , EduPage výhodou
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie ( uprednostňuje sa so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania)
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne
- nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, verejné obstarávanie na nákup potravín
- tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka
- vedenie požadovanej evidencie (normovací hárok, predpis stravného, platieb, preplatkov a nedoplatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie)
- zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov
- realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov
- zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovania v ŠJ
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti služieb poskytovania stravovania (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
- prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
- bezúhonnosť
- schopnosť organizovať a efektívne plánovať práce
- samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť
- finančná a ekonomická gramotnosť
- komunikatívnosť
- pomoc v kuchyni v prípade zastupovania, v prípade potreby

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Zemianske Sady 162
92554 Zemianske Sady
https://zssmszemianskesady.edupage.org/
0317861128
Kontaktná osoba
PaedDr. Gabriela Kohýlová
0317861128