Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Kysak

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysak 210, Kysak
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
K prihláške mailom na [email protected] priložte:
- životopis
- fotokópie dokladov o vzdelaní
Termín podávania prihlášok je do: 26.05.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysak 210
04481 Kysak
https://zskysak.edupage.org/
0556991412,0917299139
Kontaktná osoba
Mgr. Ondrej Krišanda
0917299139