Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Uciteľ tanca

Súkromná základná umelecká škola, Utekáč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Utekáč 821, Utekáč
Aprobácia
moderný tanec, klasický tanec
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ. Hľadáme tanečníka nielen na výuku ale so schopnosťou zapájať sa do tvorby projektov pre deti a mládež do 15 rokov.
Výučba tanca
Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov.
Organizovanie vystúpení a pod. Zapájanie sa do súťaží.
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Motivačný list
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť
Pozitívny vzťah k práci s deťmi
Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
Flexibilita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Utekáč 821
98506 Utekáč
0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693