Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Mudroňa 3, Martin
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
50% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
413
Platové podmienky
Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 1037 – 1418,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po 3 mesiacoch osobný príplatok
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, balík MS Office
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov).
Ďalšie požiadavky
Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 2.6.2023 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
P. Mudroňa 3
03601 Martin
https://zsmudrona.sk
0434230059, 0917 233 710
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Krížo
0917233710