Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office (word, excel, power point), práca s internetom na pokročilej úrovni, skúsenosti s prácou v Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
- kladný a trpezlivý prístup k deťom, empatia, nadšenie pre prácu s deťmi,
- ovládanie štátneho jazyka,
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť,
- komunikačné zručnosti, umelecké záujmy (výtvarné, hudobné)
- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme,
- pozitívny a svedomitý prístup k práci, ochota učiť sa,
- práca s interaktívnou tabuľou vítaná.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 31.05.2023 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Pov. Teplá 181, 017 05 Pov. Bystrica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 0911225130

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
m. č. Považská Teplá 181
01705 Považská Bystrica
https://zspovazskatepla.edupage.org/
0424381192,042/4381192, 0911225130
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Hoblíková
0911225130