Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
315
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výhodou aprobácia na ďalší predmet:
- anglický jazyk
- dejepis

- bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/219 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskôrších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola
slovenských partizánov 1132/52
01701 Považská Bystrica
https://spspb.edupage.org/
0424321268; 0424327121
Kontaktná osoba
Mgr. Tibor Macháč
+421908729948