Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
16.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého učiteľa/učiteľku fyziky.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
• Pozícia je vhodná pre absolventa. Relevantná pedagogická prax však môže byť výhodou.
• Výška úväzku a dátum nástupu môže byť predmetom dohody.
• Časť firemnej komunikácie je výlučne v anglickom jazyku. Znalosť AJ na komunikačnej úrovni je preto výhodou, ale nie je podmienkou prijatia.
• Nástupný plat je minimálne 1.250,- Eur brutto pri plnom úväzku, jeho konečná výška závisí od seniority a kvality uchádzača.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI PATRIA:
• Práca so študentami.
• Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
• Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
• Spolupráca v rámci oddelenia na zlaďovaní obsahu vyučovacích hodín.
• Účasť na programe rozvoja začínajúcich učiteľov.
• Pravidelné povinnosti počas prestávok, účasť na parent-teacher conferences a podobne.

BENEFITY:
Bilgym (C. S. Lewis Bilingual High School) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov (17 študentov). V súčasnosti na Bilgyme študuje 487 študentov a vyučuje 78 učiteľov. Naša škola ponúka ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy. Bilgym prispieva svojim zamestnancom na Multisport kartu a ponúka zľavu na školné pre deti zamestnancov, navštevujúce ktorúkoľvek školu zriadenú Združením škôl C. S. Lewisa, podľa situácie a finančných možností školy.

ČO OČAKÁVAME?
U našich zamestnancov hľadáme odhodlanie, motiváciu a nadšenie. Naši učitelia by mali podporovať nadšenie pre učenie a pre predmety. Mali by hľadať rôzne inovatívne metódy výučby a pracovať na vlastnom napredovaní a ďalšom vzdelávaní. Hľadáme učiteľov, ktorí sú samostatní, zodpovední a flexibilní, schopní zvládať tlak a sú tímoví. Schopnosť komunikovať s dospievajúcimi je nevyhnutnosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE:
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Pošlite svoj:
• ŽIVOTOPIS
• SPRIEVODNÝ LIST
na: [email protected]

Ďakujeme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903