Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Dvory nad Žitavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
Aprobácia
Biológia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
289
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - Word, Excel, PowerPoint, Office365, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
fotokópia - doklad o nadobudnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov
čestné prehlásenie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavné námestie 14
94131 Dvory nad Žitavou
https://zsdvory.edupage.org/
0356484757,+421356484757
Kontaktná osoba
PaedDr. Anna Kijaček Rošková, riaditeľka školy
0356484757