Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Záhorská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica
Aprobácia
Geografia, Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Exel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hargašova 5
84106 Bratislava-Záhorská Bystrica
www.zshargasova.stranka.info
65956115
Kontaktná osoba
Zuzana Kaliariková, PaedDr.
0911 971 902