Predmet

Špeciálny pedagóg

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť PC - MS Word,Excel, PowerPoint, ovládanie interaktívnej tabule, ovládanie štátneho jazyka
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia - učiteľ špeciálnej základnej školy.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne na adresu školy, alebo elektronicky na kontaktný údaj školy do 20.06.2023. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky v čase od 9:oo hod. do 14:oo hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Beethovenova 27
91708 Trnava
https://szsapstrnava.edupage.org/
0335331989,0904282661
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Uhríková
0904282661