Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 264/67, Kvetoslavov
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
-pozitívny a priateľský vzťah k deťom
-profesionalita a odbornosť
-kreativita, flexibilita
-minimálne 1 rok prax

Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
-fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
-čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná ulica 264/67
93041 Kvetoslavov
www.mskvetoslavov.sk
0315625053
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036