Predmet

Špeciálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výcviky v metódach akými sú metóda dobrého štartu, terapia hrou, filiálna terapia, Sindelar, Eľkonin, INPP, metóda senzorickej intergrácie, metóda snoezelen, logopedické výcviky alebo iné špecializované výcviky pre deti so zdravotným znevýhodnením, intelektovým nadaním či inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
M.Sch. Trnavského 398/2
91701 Trnava
www.cpppap.szm.com
0335514423
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Mršťáková, riaditeľka CPP M. Sch. Trnavského 2, Trnava
0918418775