Predmet

Ekonóm/ka

Centrum poradenstva a prevencie, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredná odborné vzdelanie ekonomického zamerania, VŠ ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Hľadáme všeobecnú administratívnu pracovníčku ekonomické oddelenie
Náplň práce:
- vystavovanie faktúr
- kontrola podkladov ku mzdám
- vyúčtovanie rozpočtových opatrení
- kontrola úhrad pohľadávok
- vymáhanie pohľadávok
- inventarizácia, správa majetku
- komunikácia s dodávateľmi, so zriaďovateľom
- vypracovanie výkazov, zodpovednosť za vypracovanie a dodržiavanie rozpočtu
- komunikácia s externým mzdovým a personálnym účtovníkom
- zabezpečovanie školení zamestnancov ekonomického oddelenia
- sledovanie aktualizácií zákonov
- zabezpečovanie prípravy a tvorby ekonomických dokumentov, smerníc
- práca so štátnou pokladnicou, komunikácia s bankou, zadávanie platobných príkazov


Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
M.Sch. Trnavského 398/2
91701 Trnava
www.cpppap.szm.com
0335514423
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Mršťáková
0918418775