Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Nesluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nesluša 837, Nesluša
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer:
1. pozícia na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky),

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
-súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi posielajte e-mailom na adresu: [email protected] do 16.6.2023 alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 023 41

Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov, ktorí sa dostanú do užšieho výberu. Pozvaní kandidáti prinesú na pohovor kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nesluša 837
02341 Nesluša
https://zsneslusa.edupage.org/
0414281124,041428124
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Ďurinová - zástupkyňa pre MŠ
0951550573