Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Zvolenská Slatina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
ul.Terézie Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
148
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet-pokročilý, word, Excel, sociálne siete
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca,
životopis,
potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
komunikatívnosť (nie na elektronickej báze),zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny vzťah k deťom a k práci

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
ul.Terézie Vansovej 353/3
96201 Zvolenská Slatina
0948716696,0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693