Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Skýcov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 299/11, Skýcov
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu [email protected] do 30.06.2023. Na osobný pohovor budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 299/11
95185 Skýcov
https://zakladnaskolaskycov.edupage.org/
0376346128,037/6346128
Kontaktná osoba
PaedDr. Magdaléna Slezáková
0376346128