Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Jarovnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarovnice 192, Jarovnice
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
1090
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vítaný je aj učiteľ fyziky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarovnice 192
08263 Jarovnice
https://zs1jarovnice.edupage.org/
0514594219,+ 421 51/459 4219
Kontaktná osoba
Mária Pavlíková
0910906723