Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 23, Košice-Juh
Termín nástupu
15.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281
Platové podmienky
V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 771,00 € brutto, v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet, IVES - WinPam,
Vzdelanie
minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomické zameranie výhodou), prax v odbore min. 2 roky
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Náplň práce :
- spracovanie miezd a personalistika,
- príprava pracovno-právnych dokumentov,
- znalosť legislatívy v oblasti personalistiky a miezd,
- vyhotovenie dokumentov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné
poisťovne, daňový úrad,
- vypracovanie štatistík,
- spracovanie ročného zúčtovania dane,
- ochota spolupracovať na projektoch,
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť.

Požadované doklady :
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] do 22.05.2023 alebo poštou na adresu :
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
040 01 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
04012 Košice-Juh
https://sospasnavkosice.edupage.org/
0556855389,055/6855389
Kontaktná osoba
Ing. Miroslava Gulášová
0556855389