Predmet

Riaditeľ

Súkromná materská škola Seahorse, Bratislava-Podunajské Biskupice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Padlých hrdinov 8, Bratislava-Podunajské Biskupice
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
1 650 EUR/mesiac
Finálna odmena závisí od dosiahnutých výsledkov a znalosti anglického jazyka.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
pedagogické vzdelanie, predprimárne vzdelávanie. prax v školstve je podmienkou prijatia.
Ďalšie požiadavky
- Vedenie teamu učiteliek v súkromnej materskej škole,
- Zodpovednosť za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy,
- Zodpovednosť za celkový organizačný, hospodársky a finančný chod materskej školy,
- Zabezpečenie a organizácia podujatí organizovaných materskou školou
- Participácia na podujatiach organizovaných materskou školou,
- Pedagogické vedenie ostatných učiteliek v materskej škole,
- Kontrola vzdelávacích plánov,
- Koordinovanie adaptácie detí pri nástupe do zariadenia
- Súčasťou tejto pracovnej náplne riaditeľky materskej školy je aj výkon pedagogickej činnosti v triede predškolákov na základe vopred rozvrhnutého časového plánu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Seahorse
Padlých hrdinov 8
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
www.skolkaseahorse.sk
-,0914234750
Kontaktná osoba
Mgr. Denisa Sasinek
+421914234750