Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola - Alapiskola, Štvrtok na Ostrove

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove
Termín nástupu
15.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
93
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami.
V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi. Ovládanie maďarského jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Školský rad 416/27
93040 Štvrtok na Ostrove
zsaistvrtok.edupage.org
0315693625
Kontaktná osoba
Béla Hajtman
+421904607696