Predmet

Psychológ, školský psychológ

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 1.206,50€/mesiac.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, internet - pokročilý
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady :•žiadosť o prijatie do zamestnania,
•profesijný životopis, •motivačný list, •súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, •fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, •čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Iné požiadavky: •ovládanie štátneho jazyka, •ovládanie maďarského jazyka, • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), • práca s PC, • spoľahlivosť, • empatia, • asertivita a komunikatívnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon povolania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
https://marai.edupage.org/
0556221954,+421556221954
Kontaktná osoba
Oltmanová Lívia
+421556221954