Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Termín nástupu
11.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
466
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet- pokočilý, Word, Excel
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie:
• v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení dodatkov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bezúhonnosť.
Zdravotná spôsobilosť.
Ovládanie štátneho jazyka.
Ovládanie maďarského jazyka.
Zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54
04501 Moldava nad Bodvou
https://sosmoldava.edupage.org/
0554602139,0554602435
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Szciranka
0554602139