Predmet

Pedagogický asistent

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
16.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podporný tím Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa hľadá kolegu/kolegyňu na pozíciu pedagogický asistent/asistentka na sprevádzanie študentov so špeciálnymi potrebami v rámci vzdelávacích procesov v škole.

Všeobecné informácie (upresnenie):
Preferovaný termín nástupu je 16.8.2023. Po vzájomnej dohode môže byť upravený.
Preferovaný rozsah úväzku je 100%. S kvalitným kandidátom sa však vieme dohodnúť aj na nižšom úväzku.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: áno, s podmienkou ovládania slovenského jazyka.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Hľadáme kolegu/kolegyňu ktorý/á má
*radosť z práce s mladými ľuďmi,
*chuť porozumieť misii našej školy,
*SŠ vzdelanie v odbore spojenom s pedagogikou, alebo v kombinácií s praxou v oblasti sprevádzania detí so špeciálnymi potrebami,
*profesionálny rozhľad,
*zodpovedný prístup,
*rešpekt k individualite,
*dobré sociálne a komunikačné zručnosti,
*schopnosť pracovať tímovo, budovať vzťahy a štrukturovať svoj pracovný čas,
*je otvorený rozvoju a má chuť učiť sa.

Znalosť anglického jazyka je vítaná, ale nie je podmienkou prijatia.

Stručná náplň práce:
Náplňou práce je starostlivosť o deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami na gymnáziu v rozsahu profesijných štandardov práce pedagogického asistenta a komunikácia s učiteľmi. Táto pozícia je súčasťou podporného tímu, ktorý nastavuje a realizuje systém podpory pre deti, učiteľov i rodičov.

Benefity:
Okrem primeraného finančného ohodnotenia, ponúkame príspevok k Multisport karte, zľavu na školné pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy, príjemné pracovné prostredie, nadštandardnú podporu, osobný rast a vedenie počúvajúce svojich tímových kolegov.

Informácie o výberovom konaní:
Pošlite nám svoj štruktúrovaný ŽIVOTOPIS a SPRIEVODNÝ LIST
na: [email protected]
Budeme radi, ak si v sprievodnom liste budeme môcť prečítať, prečo sa chcete stať súčasťou Bilgymu, Váš pohľad na prácu pedagogického asistenta a akékoľvek iné informácie, ktoré považujete za potrebné uviesť, v súvislosti s Vaším zaradením do výberového procesu na túto pozíciu. Ozveme sa vybraným uchádzačom s pozvaním na osobný pohovor. Výberové konanie bude pozostávať z viacerých kôl.
Ďakujeme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903