Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Abovská 36, Košice-Barca
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267
Platové podmienky
podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
VŠ druhého stupňa v štúdijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.
Požadované doklady pošlite poštou alebo mailom do 31.5.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Abovská 36
04017 Košice-Barca
https://zsabovke.edupage.org/
0556855198,055/6855198
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Gajdoš
+421557299244