Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Skároš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 251, Skároš
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
37
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládať anglický jazyk - úroveň, B1
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 251
04411 Skároš
https://zsskaros.edupage.org/
055/6980081, 0907 948 852
Kontaktná osoba
Jana Kyščíková
0907948852