Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná základná škola LIBELLUS, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mokrohájska 3392/3, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do našej MŠ hľadáme učiteľa/učiteľku. Práca vyžaduje vzdelanie v predprimárnej pedagogike. Skúsenosti s učením v MŠ vítané.
Ponúkame nástup od augusta, možnosť navnímať našu škôlku ešte počas aktuálneho školského roka.

Našim hlavným cieľom je pomáhať rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí za ich aktívnej spolupráce. Kladieme dôraz na rozvíjanie kritického myslenia, samostatnosti, ako aj tímovej práce, vzájomného rešpektu, dôkladnej príprave detí na školské prostredie a zaradenie do života spoločnosti, úcte k ostatným ľuďom a prostrediu, v ktorom vyrastajú.

Sme materská škola so zameraním k výchove k hodnotám postavených na kresťanských základoch. Do tímu radi privítame kolegov s podobným nastavením.

Viac informácii: www.skolalibellus.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola LIBELLUS
Mokrohájska 3392/3
84104 Bratislava-Karlova Ves
https://libellus.edupage.org/
0905606056
Kontaktná osoba
Daniel Kachút
0907531568