Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Jelka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 399, Jelka
Aprobácia
Dejepis, Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
173
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 399
92523 Jelka
www.zsjelka.edu.sk
0317876104,031 7876104
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Kuldová
0911030343