Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej, Bánovce nad Bebravou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Matematika
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej
Školská 1123/29
95701 Bánovce nad Bebravou
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/
038/7627070
Kontaktná osoba
PaedDr Zdena Pšenková.
0905703854