Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
132
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, aSc Agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ovládanie maďarského jazyka aktívne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská ulica 301/12
04402 Turňa nad Bodvou
www.zsmturna.edu.sk
0554662219
Kontaktná osoba
Andrea Molnárová, Ing.
+421554662219