Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola J. Palárika, Majcichov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Majcichov 536, Majcichov
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, WORD,excell, power point, internet...
Vzdelanie
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Komunikatívnosť, zodpovednosť, záujem pracovať na sebe, vzdelávať sa, podieľať sa na rozvoji školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536
91922 Majcichov
https://zsmajcichov.edupage.org/
0335583118,033/5583118
Kontaktná osoba
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
0910443336