Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Aprobácia
Etická výchova / Náboženská výchova, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou predmetov

slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova, etická výchova

Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (príp. slovenský jazyk a literatúra – etická výchova)

Nástup: 01.09. 2023

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• výhodou znalosť programu ASC agenda
• práca s PC (excel, word, outlook)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 14. 06. 2023 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]


Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493,041/5622493
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Mažgútová
0415622493