Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
539
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný používateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ jazykovej školy v Považskej Bystrici, pracovná doba 13:30-20:00, piatok homeoffice.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
01744 Považská Bystrica
https://oapb.edupage.org/
0424323842,042/4323842
Kontaktná osoba
Jana Valjašková
0911128816