Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Aprobácia
Dejepis
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
577
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: [email protected]
Ďalšie informácie telefonicky: 042 / 442 12 89, 0901 918 471

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
www.spsdub.sk
+421 42 442 12 89,0424425727
Kontaktná osoba
Ing. Michal Jančo
+421 901 918 471