Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola, Láb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vŕšok 489/20, Láb
Termín nástupu
14.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
202
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca a podkategórii pedagogického zamestnanca

Podrobné informácie a podmienku sú zverejnené na stránke obce Láb www.obeclab.sk
Ďalšie požiadavky
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
-finančná a rozpočtová gramotnosť
-ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vŕšok 489/20
90067 Láb
https://zslab.edupage.org/
+42134 / 7790 484,0919 404 333,0919404333
Kontaktná osoba
Katarína Kovárová
+421940641418