Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bohdanovce nad Trnavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 41/101, Bohdanovce nad Trnavou
Termín nástupu
23.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
78
Platové podmienky
Funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platové tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, powerpoint, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis,
• osobné doklady,
• doklady o vzdelaní,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca,
• zápočet odpracovaných rokov – prax,
• súhlas so spracovaním osobných údajov
•bezúhonnosť


Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte písomne:
ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou, Hlavná ulica 41/101, 919 09Bohdanovce nad Trnavou

alebo elektronicky na adresu školy: [email protected]

Informácie poskytneme na t. č. 033/5529116, 033/5529185.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná ulica 41/101
91909 Bohdanovce nad Trnavou
https://skolabohdanovce.edupage.org/
0335529116,033/5529116
Kontaktná osoba
Lucia Plaštiaková
5529116