Predmet

Riaditeľ

Súkromná materská škola Zdravé dieťa, Košice-Džungľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Severné nábrežie 20, Košice-Džungľa
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Riaditeľ zodpovedá za komplexný manažment školy, tak aby škola ponúkala kvalitné vzdelanie všetkým deťom a aby ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú atmosféru pre všetkých zamestnancov. Spolupracuje so zriaďovateľom, ktorému poskytuje všestrannú podporu. Konkrétne riaditeľ/ka:

Profesionálne vedie tím (pedagogický aj nepedagogický) škôlky. Buduje, vedie, podporuje tím v ich práci, efektívne vedie porady, nastavuje systémy a manažuje úlohy tímu, plánuje a komunikuje vopred, predvída možné riziká, stanovuje jasné priority. Vytvára kultúru dohody, v ktorej sa pracuje v súlade s hodnotami organizácie - zodpovednosť, otvorenosť, rozvoj.

Vylepšuje efektívne a udržateľné systémy na sledovanie rozvoja detí a podporuje pedagogický tím v ich používaní pri neustálej adaptácii ich práce pre napĺňanie potrieb detí.

Zodpovedá za administratívny, operatívny, finančný a právny chod škôlky, manažmentent mzdovej, finančnej, personálnej a právnej agendy, manažuje dodávateľov, dochádzku, stravovanie detí, finančné príspevky rodičov, administratívna agenda okolo prijímania nových detí a zamestnancov (do veľkej miery Edupage, ale aj spolupráca s účtovníčkou, občasne s právničkou), vyhľadáva dodatočné zdroje pre škôlku.

Zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch, vhodné materiálne vybavenie škôlky a školy, organizáciu dňa a rozvrhov.
Zodpovedá za bezpečnosť všetkých detí a dospelých.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Zdravé dieťa
Severné nábrežie 20
04001 Košice-Džungľa
0911112561
Kontaktná osoba
MUDr. Daniela Šafčáková
0905359342